ข่าว

วิดีโอ

เผยชื่อ ร.ร.มัธยมในกรุงเทพฯยังว่างกว่า 3,000 ที่

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน ม.1 ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หรือสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้านระหว่างวันที่ 6-10 เม.ย.นี้ ทั้งนี้หากรับไม่เต็มจะรอการเกลี่ยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 17 เม.ย.นี้ ทั้งนี้โรงเรียนสังกัด สพม.1 มีที่ว่างรับนักเรียนชั้น ม. 1 ได้อีก 2,075 คน อาทิ ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 104 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 154 คน ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 103 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 134 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 132 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 131 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 102 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 63 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 88 คน ร.ร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 70 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคะนอง 87 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 86 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 72 คน ร.ร.แจงร้อนวิทยา 50 คน ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย 53 คน สพม.2 มีที่ว่าง 1,015 คน อาทิ ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 101 คน ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา 142 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 122 คน ร.ร.พรตพิทยพยัต 148 คน ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม 147 คน ร.ร.ปทุมคงคา 69 คน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย 66 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน 78 คน ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 49 คน ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม. 41 คน และ ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม 48 คน.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน ม.1 ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 เม.ย. 2559 00:32 6 เม.ย. 2559 01:40 ไทยรัฐ