ข้าราชการดีเด่น

ข่าว

  ข้าราชการดีเด่น

  ซี.12

   6 เม.ย. 2559 05:01 น.

   เมื่อวันที่ 1 เมษายน อันเป็นวันข้าราชการพลเรือนนอกจากมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับทุกปีแล้วก็มีการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้วย

   ทั้งนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 621 ราย จากกรมต่างๆใน 20 กระทรวง และ 76 จังหวัด ซึ่งจะได้นำมาบันทึกยกย่องเป็นเกียรติยศแก่ข้าราชการดีๆในสังคม

   ข้าราชการดีเด่นของ สำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มจากสังกัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายสุกิจ ประกาศสุขการ นายอธิศักดิ์ ทวีสุข กรมประชาสัมพันธ์ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายศรัณย์ รักษ์เผ่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายคณาน์ กิตยาธิคุณ นายบูรณะ พลอยเลิศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอมราลักษณ์ รักษ์วงศ์ นายกิตติพงษ์ ศรีสวย สำนักงบประมาณ นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ นางสาวสุขุมาลย์ ชลการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาวสุธาทิพย์ มากทองดี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี นายธัชพงษ์ เพ็ชร์คุ้ม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวมนวดี จันทิมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ นายชัยภัทร เพ็ญรัตน์ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายปัญญา ยางหงษ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายอธิมาส ชุ่มเมืองปัก นางสาวฐิติ บรูเซ่นแพนตรูนาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา

   ของ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางกษมา แฉ่ฉาย นายพีรพจน์ กิตติคุณไกรสร กรมการกงสุล นางภาณี มั่นบัว กรมพิธีการทูต นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ กรมยุโรป นางสาวสุพัตรา กำลูนเวสารัช กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นางสาวมธุรวีร์ วิสุทธกุล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นางแพรวพรรณ สุขสถิตย์ กรมสารนิเทศ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ กรมองค์การระหว่างประเทศ นายจักรกริช เรืองขจร กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ กรมอาเซียน นายสุวิทย์ มังคละ กรมเอเชียตะวันออก นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางรัตนา ขำวัฒนพันธุ์

   กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายคณิต คงช่วย นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา กรมการปกครอง นายลัชชานนท์ ทองโปร่ง นางสาวชลิตา จันทร์อินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน นางกฤษฎา ศรีโยธา นายธนชล คูณสวัสดิ์ กรมที่ดิน นางสารภี จันทร์มี นายสายัน สิทธิพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง นางสาววรณี คำนวน กรมโยธาธิการและผังเมือง นายอุเทน โมราศิลป์ นางวิไลวรรณ คิดดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวมณฑิณี สุขะ นายมนสวรรค์ สืบศรี

   กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ นางสาวจันทร์จิรา สรงชล กรมคุมประพฤติ นางสาวสายฝน จันทะพรม นางสาวศศิธร สายคง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวพวงเพ็ญ สีมาขจร กรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ นายสมบูรณ์ หงษ์แก้ว กรมราชทัณฑ์ นายสุวัฒ พรหมดำ นายคมจักร สุระคำแหง นายมณฑป เอมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง นายสมเกียรติ เพชรประดับ สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัฒนากร สั้นนุ้ย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยตำรวจโท ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางมยุรฉัตร พันธุศาสตร์ นายสุรพล วิจิตรเลขการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายนิติธร สิริธนาชัยกุล

   วันนี้ลงได้แค่ 4 กระทรวง วันพรุ่งนี้จะสลับไปของจังหวัดต่างๆบ้าง.

   ซี.12

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 16:18 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์