ข่าว

วิดีโอ

กาชาดไทย

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า และบริเวณโดยรอบ เพื่อหาทุนสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมด้านการบรรเทาทุกข์และอื่นๆ ของสภากาชาดไทย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลของสภากาชาดไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ redcross.or.th

เกี่ยวกับสภากาชาดไทย นำเสนอประวัติสภากาชาดไทย ผังองค์กร ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน หลักกาชาด รวบรวมหลักการกาชาด ซึ่งเป็นสากล นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ การบริจาคดวงตา การบริจาคเลือดและการบริจาคเงิน...5 เม.ย. 2559 11:23 5 เม.ย. 2559 11:24 ไทยรัฐ