ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มท.เดินหน้า 'สานพลังประชารัฐ' ทำเศรษฐกิจเข้มแข็ง

  ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2559 23:30 น.
  SHARE

  ปลัด มท. ฟิตสั่งการผ่านไลน์ ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด จับมือเอกชน ตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ทำเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ความเจริญให้รุ่งเรือง

  เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงผู้ว่าราชการและนายอำเภอทุกจังหวัด เรื่อง "สานพลังประชารัฐ" สู่ "บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด" เพื่อประชาชนมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนว่า รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในรูปแบบ สานพลังประชารัฐ 12 คณะ หนึ่งในนั้นคือคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการ คณะทำงานนี้มีหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน ชุมชน สู่กิจกรรมของคณะทำงาน มีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุข

  นายกฤษฎา ระบุว่า สิ่งที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีอยู่ 3 กลุ่มคือ 1.การเกษตร 2.การแปรรูป คือโครงการเอสเอ็มอี และสินค้าโอทอป 3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน ชุมชน โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายด้วยช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหรือการประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านการตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้

  นายกฤษฎา ระบุอีกว่า การดำเนินการจะให้จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัทประชารัฐรักสามัคคี... (ชื่อจังหวัด) ...จำกัด" ในรูปแบบกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวังกำไรของบริษัทเพียงประการเดียว จะระดมผู้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจเอกชนในระดับชาติ หรือในพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐและประชาชนหรือกลุ่มประชาสังคมตามสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่

  "ในระดับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมเป็นคณะทำงานบูรณาการดำเนินงานในแต่ละจังหวัดจะดำเนินการในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกระจายสู่ 76 จังหวัด ขณะนี้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต จึงขอให้จังหวัด อำเภอได้ศึกษารูปแบบการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการในจังหวัดอำเภอต่อไป" นายกฤษฎา ระบุ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สานพลังประชารัฐมท.ปลัด มท.กฤษฎา บุญราชโครงการ รบ.ลดความเหลื่อมล้ำความเข้มแข็ง ศก.พัฒนาเศรษฐกิจไทยเบฟเบียร์ช้างชุมชนข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้