king10
Thairath Logo
กีฬา

ในหลวง มีพระราชสาส์น ยินดี 'เจิ่น ด่าย กวาง' เป็น ปธน.เวียดนาม คนใหม่

Share :
line-share-logo

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ด้วยพระราชสาส์น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายเจิ่น ด่าย กวาง (Mr.Tran Dai Quang) ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะมั่นคงและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

อ่านเพิ่มเติม...