วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กศน.รับบริจาคให้ "บ้านหนังสือชุมชน"

กศน.รับบริจาคให้ "บ้านหนังสือชุมชน"

  • Share:

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 44 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตอนหนึ่งว่า ศธ. โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน จึงได้จัดโครงการบรรณสัญจรเพื่อรับบริจาคหนังสือจากประชาชน ส่งไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 26,835 แห่ง ในจำนวนนี้มีบ้านหนังสือชุมชน 18,500 แห่ง ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวนี้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อสังคมออนไลน์ สำนักงาน กศน.จึงจัดโครงการบรรณสัญจรเพื่อระดมหนังสือให้ถึงมือประชาชน โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nfe.go.th/cbh 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้