ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงร่วมสนุกตักไข่ สอยดาว งานกาชาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เที่ยวงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่ยิ่งใหญ่ประจำปี “งานกาชาด ประจำปี 2559” จัดโดย สภากาชาดไทย ซึ่งปีนี้อัดแน่นไปด้วยร้านค้าและกิจกรรมมากมาย ภายใต้คำขวัญ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภา กาชาดไทย” ซึ่งงานเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดย สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเปิดงาน พร้อมด้วย คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาฯ และนายเดวิด วีลเลอร์ สามี ร่วมตามเสด็จฯด้วย

หลังจากทรงประกอบพิธีเปิดงานแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร จากนั้นเสด็จฯไปเยี่ยมหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมาออกร้านในงาน อาทิ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมรับเสด็จฯด้วย พร้อมกันนี้ยังทรงร่วมกิจกรรมภายในร้านต่างๆที่จัดขึ้น ทั้งตักไข่, สอยดาว โดยทรงได้รับรางวัล อาทิ บัตรนวดหน้า,กาต้มน้ำร้อน, ที่ปั่นน้ำผลไม้, พัดลม เป็นต้น จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงแสง สี เสียง “ราชการุณย์” และขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลาถึง 2 ชม.จึงเสด็จฯกลับ

สำหรับไฮไลต์ในการจัดงานปีนี้ ได้มีการประกวดร้านภายใต้คำขวัญของงาน ซึ่งผู้ชนะในหน่วยงานภาครัฐคือ กองทัพอากาศ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติท้องฟ้า ท้องนา และท้องทะเล ส่วนผู้ชนะในหน่วยภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่วนผู้ชนะการประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1 ได้แก่ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญช่วยกาชาด ซึ่งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 7 เม.ย.59.

เที่ยวงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่ยิ่งใหญ่ประจำปี “งานกาชาด ประจำปี 2559” จัดโดย สภากาชาดไทย ซึ่งปีนี้อัดแน่นไปด้วยร้านค้าและกิจกรรมมากมาย ภายใต้คำขวัญ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภา กาชาดไทย” 3 เม.ย. 2559 13:58 3 เม.ย. 2559 13:59 ไทยรัฐ