วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทหารเรือ'ปลูกปะการัง-ปล่อยสัตว์ทะเล'เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

ทหารเรือ'ปลูกปะการัง-ปล่อยสัตว์ทะเล'เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

  • Share:

นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ปลูกปะการัง-ปล่อยสัตว์ทะเล เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2559  

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.59 พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย คณะอาจารย์ และคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559


พลเรือตรีนพดล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ นอกจากนี้ พระองค์ทรงห่วงใย ให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึก และจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือต่อไป

ทหารเรือช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ปลูกปะการัง
นิสิต และสมาชิกชมรมดำน้ำ จาก ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันปลูกปะการัง


ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวต่อว่า ระบบนิเวศแนวปะการัง อ่าวนาวิกโยธิน เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ที่ยังคงความสวยงามและคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ดัชนีชี้วัดก็คือ ผลการประเมินคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม ชายหาดท่องเที่ยวปี 2555 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากชายหาดที่เข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศ ทั้งหมด 55 ชายหาด หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เป็นชายหาดที่มีคุณภาพระดับดีมาก คือ ระดับ 5 ดาว อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้