วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.1 ฟุ้งโครงการตำบลละ 5 ล้าน ผลงานทะลุเป้า

มท.1 ฟุ้งโครงการตำบลละ 5 ล้าน ผลงานทะลุเป้า

  • Share:

พล.อ.อนุพงษ์ เผยผลงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เสร็จสิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ยอดเบิกจ่ายกว่า 98% ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากกว่าแสนโครงการ...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน เสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงาน
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จำนวน 7,255 ตำบล มียอดเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันในระบบรวม 34,453 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ กลไกของกระทรวงมหาดไทยพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้มีการติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การทำงานทุกขั้นตอนเกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือ ภาคประชาชนภายใต้การทำงานในรูปแบบประชารัฐที่เป็นพลังสำคัญ จนสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาค ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากมากมายกว่าแสนโครงการ เช่น การซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินสาธารณะ การจ้างงานสร้างอาชีพการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงแหล่งน้ำ และการต่อยอดโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกว่าหมื่นโครงการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้