ข่าว
100 year

ตะลุยโลกใบใหญ่ 03/04/59

พี่ม้ามังกร3 เม.ย. 2559 05:01 น.
SHARE

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆ ไปชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “วิศิษฏศิลป์ สิรินธร” ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดแสดงถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ครับ

นิทรรศการนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ พระปรีชาสามารถทางศิลปะหลากหลายแขนงในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ทรงเป็นเลิศทางศิลปะ ประเสริฐเลิศกว่าศิลปินทั้งปวง และยังทรงเป็นเมธีวัฒนธรรมและผู้มีคุณูปการต่องานศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ภายในนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ นำเสนอเรื่องราวที่ทรงได้รับการปลูกฝังการอ่านและศึกษาเรียนรู้จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงใฝ่รู้และรักการอ่านหนังสือ ขณะเดียวกัน ทรงมีพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ในเชิงวิชาการ วรรณกรรม และเรื่องราวในการเสด็จเยือนต่างประเทศ ทั้งทรงเรียบเรียงบทกวี ทรงแปลวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

ส่วนที่ 2 เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการสร้างสรรค์งานปั้นดินเผา และเซรามิกด้วยเทคนิคต่างๆ ในส่วนนี้ได้นำเสนอ งานปั้น “ช้างคู่” ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ณ โรงงานแม่ริมเซรามิก จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2525 และ “แผ่นดิน” ที่ทรงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการขูดขีดบนดินดิบ ในงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปี 2526

ส่วนที่ 3 คีตศิลป์ ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ทรงเริ่มศึกษาดนตรีไทยหลาก หลายประเภทที่โรงเรียนจิตรลดา ทั้งซอด้วง ซออู้ ระนาด และขลุ่ย ทั้งนำเสนอถึงพระอัจฉริยภาพด้านการพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยไว้มากมาย อาทิ เพลงส้มตำ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงปิตุเรศมารดร เพลงไทยดำเนินดอย เป็นต้น

ส่วนที่ 4 จิตรกรรม นำเสนอผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นศิลปินนักทดลอง เนื่องด้วยทรงสรรหารูปแบบและวิธี การต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆอยู่เสมอ ในส่วนนี้ได้จัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงผสม ผสานลายเส้นไทย อาทิ ภาพยักษ์, วนาศรม ชาวนา เหวนรก และภาพลำนำหมอก ส่วนที่ 5 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในระหว่างเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากสายพระเนตรอันกว้างไกล ก่อให้เกิดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนเรื่องราวหลายหลากประเภท ทั้งภาพวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ผู้คน หรือแม้แต่สัตว์นานาชนิด อาทิ ภาพชี้นก ณ ประเทศสเปน ภาพแมลงหน้ามนุษย์ ประเทศไทย เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตะลุยโลกใบใหญ่พี่ม้ามังกรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวิศิษฏศิลป์ สิรินธรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยงานนิทรรศกาลงานแสดงศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้