ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 03/04/59

โดย ศิวะรมย์

“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร”

“การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น...”

(108 มงคลชีวิต พระบรมราโชวาท)

สาวหน้าใสใคร่เอาใจผู้สูงวัย

สตรีสาวหน้าใสรูปร่างสวยงามนาม “เบญ” ร่อนจดหมายแนบภาพถ่ายพร้อมสรรพ ป่าวประกาศผ่านคอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” รับสมัครชายชาตรีคนดีมาเคียงครอง

ให้ข้อมูลเปิดปูมชีวิตเบื้องต้นว่าอายุ 42 ปี สูง 165 ซม. น้ำหนัก 59 กก. ถือกำเนิดเป็นคนกรุงเทพฯ อยู่ย่านภาษีเจริญแล้วย้ายไปอยู่ดอนเมือง ส่วนบุพการีเป็นชาวต่างจังหวัด คุณพ่อเกิดที่ร้อยเอ็ด คุณแม่เกิดที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มีพี่น้องสามคน “เบญ” เป็นคนหัวปี คนรองเสียชีวิตไปกว่าสี่ปีแล้ว เหลือน้องสาวคนสุดท้อง

“เบญ” ทำงานฝ่ายการตลาด บริษัทเอกชนที่มั่นคงแห่งหนึ่งซึ่งอายุยาวนาน ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

“หนูตกพุ่มม่ายมาสองปีกว่า อยู่ตัวคนเดียว ไร้คู่ครองต้องนอนหนาวร้าวอุรา ยอมรับว่ารู้สึกเหงา โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะครองโสดมานมนานพอสมควร หนูจึงอยากจะหาคู่ครองรักครองเรือน เขาคนนั้นหนูขอวัยอาวุโสหน่อย อายุระหว่าง

45-60 ปี สถานภาพสมรส โสด พ่อม่าย หรือเกษียณอายุงาน ล้วนยินดีรับพิจารณา ขอให้เป็นคนดี เข้าใจซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำและหัวหน้าครอบครัว ขยันหมั่นเพียรทำมาหารับประทาน มุ่งมั่น พากเพียรสร้างฐานะครอบครัวให้สมบูรณ์มั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้...”

“หนูอยากทำกิจการเล็กๆ เสริมเพิ่มรายได้เพื่ออนาคต อยากมีบุญวาสนาได้ครอบครองสี่ห้องหัวใจสุภาพบุรุษสักคนหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในบั้นปลายอายุขัยค่ะ”

สำหรับขั้นตอนย่างก้าวแห่งการผูกมิตรสมานไมตรีต่อกันนั้น “เบญ” ค่อนข้างระมัดระวัง เข้าข่ายรักนวลสงวนตัวตามแบบฉบับกุลสตรีไทย คือขอคบหาฐานะเพื่อน ศึกษาเรียนรู้อุปนิสัยใจคอ ธรรมชาติธาตุแท้ของแต่ละฝ่ายไปก่อนสักระยะหนึ่ง

หากเห็นพ้องต้องกันว่าลงล็อกเข้าแก๊ปกันได้ ไปกันไหว จึงค่อยพัฒนาสู่คนรักคู่ครองนะจ๊ะ.

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการ ลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น (“เบญ” 3 เม.ย. 2559) OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ 

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

2 เม.ย. 2559 09:00 2 เม.ย. 2559 09:01 ไทยรัฐ