ข่าว

วิดีโอ

"เกษมสันต์" กลับลำคืนคำสั่งตั้งซี 9 ทช.ใหม่

“นิพนธ์” นั่งที่เดิม ส่วน “มนต์สังข์” คนสนิทเป็น ทสจ.อุดรฯ คัดแล้ว ผอ.น้ำภาค

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงใน ทส.ดังนี้ 1.นายนิพนธ์ พงษ์สุวรรณ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ตรัง ไปเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 2.นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3.นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ไปเป็น ผอ.ทสจ.อุดรธานี 4.นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผอ.สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปเป็น ผอ.สำนักกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายเกษมสันต์ เพิ่งจะมีคำสั่งย้ายนายนิพนธ์ ให้ไปเป็น ทสจ.ตรัง และให้นายมนต์สังข์ซึ่งเป็นคนสนิท ย้ายไปเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แต่ปรากฏว่า ถูกต่อต้านอย่างหนักจากข้าราชการใน ทช. ขณะที่นายนิพนธ์เองได้ทำหนังสือถึง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. และ นายเกษมสันต์ ว่า การโยกย้ายไม่เป็นธรรมจะขออยู่ในตำแหน่งเดิม อีกทั้งได้เข้าพบ พล.อ.สุรศักดิ์เพื่อหารือในเรื่องนี้ด้วย โดยในที่สุด พล.อ.สุรศักดิ์ได้สั่งการ
ให้นายเกษมสันต์ออกคำสั่งใหม่ให้นายนิพนธ์ กลับไปเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเหมือนเดิม และให้นายมนต์สังข์ไปรับตำแหน่ง ผอ.ทสจ.อุดรธานีแทน อีกทั้ง ยังแต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษ์พัฒน์ รองปลัด ทส. เป็นประธานกลั่นกรองสอบคัดเลือกข้าราชการระดับ 9 ซึ่งมีประมาณ 20 ตำแหน่ง โดยประกอบด้วย รองอธิบดี กรมต่างๆ 7 ตำแหน่ง และ ผอ.น้ำภาค ของกรมทรัพยากรน้ำ ประมาณ 13 ตำแหน่ง โดยจากเดิมนั้นมีนายเกษมสันต์ทำหน้าที่นี้ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ให้เหตุผลว่า ต้องการให้นายจตุพรเข้าไปทำงานแบ่งเบาภาระจากนายเกษมสันต์ที่มีงานทำล้นมือ
นายจตุพรให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ได้คัดเลือก ผอ.น้ำภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจะส่งรายชื่อเสนอให้ปลัด ทส.พิจารณา ส่วนตำแหน่งรองอธิบดีนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อถามว่า รู้สึกหนักใจหรือไม่ ที่ต้องมาทำหน้าที่นี้แทนปลัด ทส. นายจตุพรกล่าวว่า ไม่หนักใจเลย ก่อนหน้านี้ได้คุยกับ รมว.ทส.ที่ได้ให้นโยบายว่า ให้ทำทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาและชัดเจน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงใน ทส.ดังนี้ 1.นายนิพนธ์ พงษ์สุวรรณ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ตรัง 2 เม.ย. 2559 00:50 2 เม.ย. 2559 01:20 ไทยรัฐ