ข่าว

วิดีโอ

กปภ. ปิ๊งไอเดีย ชวนคนไทยประหยัดน้ำ ชิงรางวัลส่วนลดค่าประปา

กปภ.จัดกิจกรรมส่งเสริม ชวนคนไทยใช้น้ำอย่างประหยัด สู้ภัยแล้ง เดือน พ.ค.- ก.ค. ชิงรางวัลส่วนลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ.จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ตามนโยบายรัฐบาล ในโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ" สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยของ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำประปาในช่วงเดือน พ.ค.- ก.ค. 2559 เปรียบเทียบลดลงจากเดือนก่อนหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และต้องไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร โดย กปภ.จะมอบรางวัลเป็นส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าบริการทั่วไป (สุทธิ) ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ กปภ.ได้เตรียมงบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ใช้น้ำที่ประหยัดน้ำได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และ กปภ.ขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้.

กปภ.จัดกิจกรรมส่งเสริม ชวนคนไทยใช้น้ำอย่างประหยัด สู้ภัยแล้ง เดือน พ.ค.- ก.ค. ชิงรางวัลส่วนลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์ 1 เม.ย. 2559 16:10 1 เม.ย. 2559 16:46 ไทยรัฐ