วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทางหลวงชนบท เร่งสร้างถนน ทล.118–บ้านทุ่งยาว หนุนโครงการพระราชดำริ

ทางหลวงชนบท เร่งสร้างถนน ทล.118–บ้านทุ่งยาว หนุนโครงการพระราชดำริ

  • Share:

ทางหลวงชนบท เร่งสร้างถนนสาย ทล.118–บ้านทุ่งยาว จ.เชียงราย ระยะทางกว่า 36 กม. หวัง แก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่มีความยากลำบาก สนับสนุนการท่องเที่ยว-โครงการพระราชดำริ...

วันที่ 1 เม.ย. 59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายที่จะสนับสนุนทางเข้าโครงการพระราชดำริและการท่องเที่ยว อำเภอเวียงป่าเป้า ดังนั้นจึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสาย ทล.118 - บ้านทุ่งยาว จ.เชียงราย กว่า 36 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาในการเดินทางของประชาชน สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

ทั้งนี้ ถนนพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวและมีประชากรตั้งหมู่บ้านอยู่ตามภูเขาสูงหลายหมู่บ้าน โดยมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีความยากลำบาก เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนดินและแคบยากต่อการสัญจรมากในฤดูฝน ประกอบกับบริเวณโครงการมีโครงการพระราชดำริตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการ

กรมทางหลวงชนบท จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำรวจออกแบบและก่อสร้าง เพื่อเปิดพื้นที่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาในการเดินทางของประชาชน และเพื่อเป็นเส้นทางสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้รับการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อก่อสร้างแล้ว โดยมีผู้รับจ้างคือ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 2+750 ของสายทาง ถึง กม.ที่ 39+425 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสายทาง ก่อสร้างผิวจราจรชนิด NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE กว้าง 5 เมตร และคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมสะพาน 6 แห่ง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 233.600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้