ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ปี 59

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2559 ให้ ขรก.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องด้วยหลักวิชา คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น เพื่องานบังเกิดผลดี เป็นประโยชน์แก่ชาติ

วันที่ 1 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ความว่า การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสำคัญเมื่อจะทำการใด ต้องคิดให้ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2559 ให้ ขรก.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องด้วยหลักวิชา คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น เพื่องานบังเกิดผลดี เป็นประโยชน์แก่ชาติ 1 เม.ย. 2559 14:12 1 เม.ย. 2559 16:24 ไทยรัฐ