ข่าว

วิดีโอ

ประมวล หวั่น กลุ่มการเมือง ทุ่มซื้อเสียงแลกโควตา รมต.

นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ หวั่น กลุ่มการเมือง ทุ่มซื้อเสียงแลกโควตา รมต. เมื่อ รธน.กำหนดให้ใช้ เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว

วันที่ 1 เม.ย. นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญ ว่า หลังทหารเข้ายึดอำนาจระบุเหตุผลว่า มาขจัดความขัดแย้งและปฏิรูปการเมือง แต่ร่างรัฐธรรมนูญในหมวดการเมืองระบบเลือกตั้ง ส.ส.และที่มา ส.ว.กลับถอยหลังออกทะเล โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำหนดให้เป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ใช้บัตรใบเดียว จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันรุนแรงและใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการได้เก้าอี้ ส.ส. เพราะใช้บัตรใบเดียวเลือกทั้งผู้สมัครเขต เลือกพรรคและเลือกว่า ที่นายกฯ ที่พรรคเสนอ จะเป็นการเข้าทางของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หรือพรรคขนาดเล็กที่จะทุ่มลงทุนซื้อเสียงในเขตที่มั่นใจว่าได้แน่ให้ได้ ส.ส.10-15 เก้าอี้ เพื่อที่จะพากลุ่มเข้าร่วมรัฐบาลผสม แลกโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีให้หัวหน้ากลุ่ม 1-2 ตำแหน่ง ที่สุดก็จะกลับสู่การเมืองแบบเดิมในอดีตที่ใช้ทุนเป็นตัวตั้งเพื่อธุรกิจการเมือง จะเป็นการเมืองที่ฮั้วประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองที่สังคมคาดหวัง เมื่อหัวใจหลักของระบบการเมืองเป็นจุดอ่อนเปิดช่องเช่นนี้จะกระทบต่อภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ

นายประมวล เอมเปีย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ หวั่น กลุ่มการเมือง ทุ่มซื้อเสียงแลกโควตา รมต. เมื่อ รธน.กำหนดให้ใช้ เลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 1 เม.ย. 2559 13:30 1 เม.ย. 2559 16:32 ไทยรัฐ