ข่าว

วิดีโอ

พร้อมแล้ว ลูกผู้ชายไทยรับใช้ชาติ! 1 เม.ย. เริ่มวันแรก เกณฑ์ทหารปี 59

เริ่มแล้วทั่วประเทศ การคัดเลือกชายไทยเข้ากองประจำการ เป็นทหารรับใช้ชาติของปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น วันแรกมี 4 อำเภอ ยังไร้แววหนุ่มสวย สาวประเภท 2 ชี้ ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาทำการตรวจเลือก จะถูกตราหน้าว่าหนีทหาร...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 59 วันแรกของการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น มีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร 9 บรรยากาศโดยทั่วไปมีครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน ได้พาลูกบ้านที่เป็นชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มาเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ไร้วี่แววสาวประเภทสอง

ทั้งนี้ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอพระยืน และ พ.ต.นิพนธ์ พุดละ สัสดีอำเภอพระยืน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตรวจ ฝ่ายปกครอง ได้มาดูแลความเรียบร้อย นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า อำเภอพระยืน มี 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน มีจำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือกทหารปี 2559 จำนวน 337 คน ซึ่งทำการคัดเลือกที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแห่งเดียว และเสร็จสิ้นในวันเดียว

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินนั้น ในวันตรวจเลือกต้องนำหลักฐานทางทหาร และบัตรประจำตัวประชาชน แล้วให้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก หรือมาแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ เพื่อรับหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ผู้กระทำความผิดตามข้อนี้นี่เอง ที่มักเรียกกันว่า หนีทหาร

"ผู้มาเข้ารับการตรวจเลือก หากไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผัน จะถูกกรรมการตรวจเลือก แบ่งออกเป็น 4 จำพวก คือ 1. คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี 2. ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ 3. คนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน 30 วัน 4. พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 26 อำเภอ ทำการคัดเลือกทหารวันที่ 1 เมษายน จำนวน 4 อำเภอ คือ อ.พระยืน อ.บ้านแฮด อ.เปือยน้อย และ อ.ภูผาม่าน จากนั้นจะทำการคัดเลือกวันละ 4 อำเภอ จนถึงวันที่ 11 เมษายนนี้" นายอำเภอพระยืน กล่าว.

เริ่มแล้วทั่วประเทศ การคัดเลือกชายไทยเข้ากองประจำการ เป็นทหารรับใช้ชาติของปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น วันแรกมี 4 อำเภอ ยังไร้แววหนุ่มสวย สาวประเภท 2 ชี้ ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาทำการตรวจเลือก จะถูกตราหน้าว่าหนีทหาร... 1 เม.ย. 2559 10:47 1 เม.ย. 2559 11:48 ไทยรัฐ