ข่าว

วิดีโอ

ความปลอดภัยนิวเคลียร์

การประชุมสุดยอดความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ 31 มี.ค. และ 1 เม.ย. จุดประสงค์หลัก หวังหยุดยั้งเหตุก่อการร้าย อันเกิดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก

ต้นกำเนิดการประชุมเวทีนี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำ สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เช่นกัน ตามด้วยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในเกาหลีใต้ เมื่อปี 2555 การประชุมครั้งที่ 3 จัดขึ้นในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2557 และครั้งนี้คือการประชุมครั้งที่ 4

เนื้อหาหลักๆของการประชุมยังเดิมๆ คือมุ่งป้องกันภัยกัมมันตรังสีเข้าถึงวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดภัยกัมมันตรังสี ลดความเสี่ยงเข้าถึงยูเรเนียมและพลูโตเนียม ตลอดจนหาแนวร่วมป้องกันและติดตามการลักลอบเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอันตรายเหล่านั้น

ตัวอย่างของความร่วมมือที่เห็นจากผลของการประชุมคือ ช่วงเดือนที่แล้ว ญี่ปุ่นนำส่ง มอบพลูโตเนียมให้สหรัฐฯจำนวนหนึ่ง ซึ่งมาก พอใช้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ราว 50 ลูก ขณะที่ ข้อมูลของหน่วยงานระหว่างประเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์วัตถุดิบใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ประเมิน ว่าทั้งโลกมีวัตถุดิบสามารถผลิตสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ร้ายแรงได้ในระดับของระเบิดที่เคยถูกสหรัฐฯใช้ถล่มญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มากราว 200,000 ลูก และสถานที่ต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากที่สุด เพื่อป้องกันวัตถุดิบสร้างผลิตอาวุธนิวเคลียร์รั่วไหลทั่วโลกมีมากกว่า 1,000 แห่ง

คำถามคือ วัตถุดิบใช้ผลิตสร้างอาวุธนิวเคลียร์ เหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ครอบครองของหน่วยงานภาครัฐบาลทั้งหมด แต่ยังอยู่ภายใต้การครอบครองโดยเอกชน รวมถึงสถาบันวิจัย สถานศึกษา ตามโรงพยาบาลและอื่นๆ

นั่นหมายถึง “จุดอ่อน” ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างดี เพื่อมิให้วัตถุดิบอันตรายเหล่านั้นหลุดไปตกอยู่ในเงื้อมมืออาชญากรและกลุ่มก่อการร้ายให้นำไปผลิตสร้างอาวุธที่เรียกว่า “เดอร์ตีย์ บอมบ์” หรือระเบิดนิวเคลียร์อย่างหยาบ ทั้งต้องไม่ลืมว่า ขณะที่นานาชาติกลุ่มหนึ่งพยายาม กำจัด ควบคุม วัตถุดิบผลิตระเบิดนิวเคลียร์ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีอีกหลายชาติพยายามสร้างยกระดับอานุภาพอาวุธนิวเคลียร์ของตน

เวทีประชุมสุดยอดความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์จึงเห็นได้ชัดว่า ยังขาดความร่วมมือด้วยดีจากหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มชาติที่มีวัตถุดิบ นิวเคลียร์ในครอบครอง รวมถึงอินเดีย รัสเซีย ปากีสถาน อิหร่าน เกาหลีเหนือ และเบลารุส...


อานุภาพ เงินกระแชง

1 เม.ย. 2559 09:34 1 เม.ย. 2559 09:34 ไทยรัฐ