วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอแจ้งข่าวดีผู้ใช้ไฟฟ้า! กฟภ.-กฟน.ยืดเวลาตัดไฟ

ขอแจ้งข่าวดีผู้ใช้ไฟฟ้า! กฟภ.-กฟน.ยืดเวลาตัดไฟ

  • Share:

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์ ) เปิดเผยว่า เรคกูเลเตอร์ได้ประกาศปรับปรุงสัญญามาตรฐานบริการไฟฟ้าใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กทั่วประเทศ 20 ล้านราย หลังจากได้รับฟังความเห็นผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ลงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หากยังไม่มีการชำระเงิน ต้องแจ้งเตือนเป็นหนังสืออย่างน้อย 5 วันถึงงดจ่ายไฟฟ้า เท่ากับว่า ยืดระยะเวลาจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนถูกตัดไฟฟ้าเป็น 15 วัน จากเดิม 5-7 วันเท่านั้น สำหรับขั้นตอนการงดจ่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟจะเสียค่า ธรรมเนียมตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าต่อเมื่องดจ่ายไฟฟ้าจริงเท่านั้น จากเดิม กฟน.และ กฟภ.จะคิดค่าธรรมเนียมทันทีที่เลยกำหนดเวลา โดยค่าธรรมเนียมการงดจ่ายไฟของ กฟน. 40 บาท และ กฟภ. 107 บาท.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้