ข่าว

วิดีโอ

เล็งถอนทะเบียนยาอมแก้เจ็บคออื้อ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ระหว่างการพิจารณาถอนทะเบียนตำรับยาอมแก้เจ็บคอที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ว่า ตามปกติ อย. จะอนุมัติทะเบียนตำรับยาใดก็ตาม จะต้องมีหลักฐานรับรองด้านการแพทย์ชัดเจนว่าได้ผล แต่หากติดตามหลังการใช้ยาแล้วพบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าการใช้ยาไม่ปลอดภัย หรือยาไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะเข้าสู่ขั้นการพิจารณาเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ทั้งนี้ ในการถอนทะเบียนยาอมแก้เจ็บคอที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีประมาณ 17 รายการนั้น ขณะนี้ยังอยู่ ในช่วงการรับฟังความคิดเห็น ยังระบุไม่ได้ว่าจะรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จเมื่อใด เพราะการจะเพิกถอนทะเบียนต้องอาศัยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ว่ายาได้ผลหรือไม่ได้ผลมีความปลอดภัยหรือไม่ และการรวบรวมข้อมูลมาพิจารณานั้นก็ใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนว่าการใช้ยาอมแก้เจ็บคอที่มีส่วนผสมยาปฏิชีวนะอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้จะดีกว่า.

ตามปกติ อย. จะอนุมัติทะเบียนตำรับยาใดก็ตาม จะต้องมีหลักฐานรับรองด้านการแพทย์ชัดเจนว่าได้ผล แต่หากติดตามหลังการใช้ยาแล้วพบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าการใช้ยาไม่ปลอดภัย หรือยาไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะเข้าสู่ขั้นการพิจารณาเพิกถอนทะเบียน 1 เม.ย. 2559 01:01 1 เม.ย. 2559 01:02 ไทยรัฐ