ข่าว

วิดีโอ

ทรงพระเจริญ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันที่ 31 มี.ค.คณะบุคคล ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย และลงนามถวายพระพรพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป อาทิ ม.จ. ประภาพันธุ์ ภานุพันธุ์ กรโกสียกาจ อบต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาด จ.ชุมพร สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงการคลัง ชุดครูฝึกและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่น 43 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน คณะสงฆ์โครงการอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.อุดรธานี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ราชบุรี กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สภาวัฒนธรรม เขตบึงกุ่ม กทม. ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ พล.ต.บัณณทัต กาญจนะวสิต เลขานุการกองทัพบก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จ.เพชรบุรี ข้าราชการพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม. พระครูสถาพรธีรคุณ เลขานุการ ร.ร.พระสังฆาธิการ คณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาล เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันที่ 31 มี.ค.คณะบุคคล ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย และลงนามถวายพระพร 1 เม.ย. 2559 00:28 1 เม.ย. 2559 00:28 ไทยรัฐ