ข่าว

วิดีโอ

เกาะสีชังขาดน้ำ! ทร.ภ.1 ส่งเรือหลวงมันนอก นำน้ำออกช่วยเหลือชาวบ้าน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือหลวงมันนอก สนับสนุนออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หลังถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง...

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (ศบภ.ทรภ.1) พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจากจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศให้ อำเภอเกาะสีชัง เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง


ทัพเรือภาคที่ 1 โดย ศบภ.ทรภ.1 ได้สั่งการให้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือหลวงมันนอก ดำเนินการส่งน้ำช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 120 ตัน โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเกาะสีชัง ต้อนรับ ณ โรงเรียนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในการนี้หากไม่มีฝนตกลงมาบนเกาะอีกในช่วงเดือนเมษายน 2559 ทัพเรือภาคที่ 1 จะพิจารณาจัดเรือมาส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบนเกาะอีกครั้ง.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือหลวงมันนอก สนับสนุนออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หลังถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง... 31 มี.ค. 2559 14:52 1 เม.ย. 2559 01:36 ไทยรัฐ