ข่าว

วิดีโอ

เด็กอ้วนกลับมีกระดูกปวกเปียก

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเตือนพ่อแม่ทั้งหลายอย่าปล่อยให้ลูกอ้วนเกินไป เพราะแม้จะมีกล้ามเนื้อมากขึ้น แต่ไขมันในตัวมากเกินไป จะไปขัดขวางการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่การเติบโตของกระดูก นักวิจัยโจเซฟ คินเลอร์ ของมหาวิทยาลัยจอร์เจียในสหรัฐฯ ได้ศึกษาความเกี่ยวพันของกล้ามเนื้อกับกระดูก และความแข็งแรงของเด็ก ได้พบว่า กล้ามเนื้อเป็นตัวการใหญ่ ที่ทำให้กระดูกของเด็กเติบโต ในช่วงที่เป็นเด็กและวัยรุ่น

อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์จะกลายเป็นโทษ พอร่างกายมีไขมันมากขึ้น เพราะเด็กอ้วนจะมีกล้ามเนื้อที่มากเกิน ไขมันเหล่านี้จะไปฝังอยู่กับกล้ามเนื้อ กลับจะไปขัดขวางการเติบโตของกระดูก.

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันเตือนพ่อแม่ทั้งหลายอย่าปล่อยให้ลูกอ้วนเกินไป เพราะแม้จะมีกล้ามเนื้อมากขึ้น แต่ไขมันในตัวมากเกินไป จะไปขัดขวางการทำงานของอวัยวะต่างๆ 31 มี.ค. 2559 13:39 31 มี.ค. 2559 13:42 ไทยรัฐ