ข่าว

วิดีโอ

Let me walk you home.

คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำว่า สบายดีมาก เมื่อมีคนถามเป็นภาษาอังกฤษว่า How are you? ก็มักจะตอบว่า I’m very fine. ผมสบายดีมาก ซึ่งไม่ถูกต้องครับ ที่น่าจะถูกต้องก็คือตอบว่า I’m fine, thanks. ผมสบายดี ขอบคุณ ก็น่าจะพอเพียง

คำว่า ยุติ หรือ สิ้นสุด หรือจบ ผู้อ่านท่านสามารถจะใช้ได้ทั้งคำว่า end และ finish ใช้ได้ทั้ง 2 คำเหมือนกัน

แต่ถ้าเป็นการสิ้นสุด โดยมีการระบุช่วงของเวลา หรือช่วงของยุคสมัย เราไม่ใช้คำว่า finish จะใช้เพียง end พวกหนังสือ ภาพยนตร์ หรือเพลง อะไรพวกนี้ก็เหมือนกัน เราก็ไม่ใช้คำว่า finish

บางคนพูดว่า...✘...The war in Cambodia finished in 1993. การพูดอย่างนี้ผิดครับ เพราะมีการระบุช่วงเวลา เราจึงควรต้องใช้ end มากกว่า...✔...The war in Cambodia ended in 1993.

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเคยเรียนรับใช้ไปแล้วในคอลัมน์นี้ แต่เมื่อมีผู้อ่านท่านถามมาอีก ก็ขออนุญาตตอบอีกครั้งครับ ว่าการเดินไปส่งใคร อย่าไปใช้วลี walk with you เช่น...✘...Let me walk with you to your home. ให้ผมเดินไปส่งคุณที่บ้านนะครับ ประโยคที่ถูกต้องน่าจะต้องพูดว่า...✔...Let me walk you home.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

31 มี.ค. 2559 12:33 31 มี.ค. 2559 12:33 ไทยรัฐ