วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Let me walk you home.

Let me walk you home.

  • Share:

คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำว่า สบายดีมาก เมื่อมีคนถามเป็นภาษาอังกฤษว่า How are you? ก็มักจะตอบว่า I’m very fine. ผมสบายดีมาก ซึ่งไม่ถูกต้องครับ ที่น่าจะถูกต้องก็คือตอบว่า I’m fine, thanks. ผมสบายดี ขอบคุณ ก็น่าจะพอเพียง

คำว่า ยุติ หรือ สิ้นสุด หรือจบ ผู้อ่านท่านสามารถจะใช้ได้ทั้งคำว่า end และ finish ใช้ได้ทั้ง 2 คำเหมือนกัน

แต่ถ้าเป็นการสิ้นสุด โดยมีการระบุช่วงของเวลา หรือช่วงของยุคสมัย เราไม่ใช้คำว่า finish จะใช้เพียง end พวกหนังสือ ภาพยนตร์ หรือเพลง อะไรพวกนี้ก็เหมือนกัน เราก็ไม่ใช้คำว่า finish

บางคนพูดว่า...✘...The war in Cambodia finished in 1993. การพูดอย่างนี้ผิดครับ เพราะมีการระบุช่วงเวลา เราจึงควรต้องใช้ end มากกว่า...✔...The war in Cambodia ended in 1993.

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเคยเรียนรับใช้ไปแล้วในคอลัมน์นี้ แต่เมื่อมีผู้อ่านท่านถามมาอีก ก็ขออนุญาตตอบอีกครั้งครับ ว่าการเดินไปส่งใคร อย่าไปใช้วลี walk with you เช่น...✘...Let me walk with you to your home. ให้ผมเดินไปส่งคุณที่บ้านนะครับ ประโยคที่ถูกต้องน่าจะต้องพูดว่า...✔...Let me walk you home.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้