ข่าว

วิดีโอ

เตรียมเส้นทาง

เข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว หลายท่านเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหรือไปต่างจังหวัด สำนักบริหารบำรุงทาง maintenance.doh.go.th ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เตรียมงานบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อเสริมความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบำรุงรักษาทางหลวง ศึกษา และพัฒนาการบริหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน คณะผู้บริหาร กิจกรรม สร./ ประชาสัมพันธ์ สถิติงานบำรุงทาง สรุประยะทางควบคุม บัญชีทะเบียนหมวดและแขวงทางหลวง โครงการปลูกต้นไม้ บัญชีลักษณะผิวทาง และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี ระบบบริหารงานบำรุงทาง ผลการดำเนินงาน รูปแบบป้ายข้างรถ และป้ายแนะนำเส้นทางช่วงเทศกาล ฯลฯ...

31 มี.ค. 2559 10:07 31 มี.ค. 2559 10:12 ไทยรัฐ