ไลฟ์สไตล์
100 year

วันท้องถิ่นไทย

ซี.12
18 มี.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล และท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษอื่นๆเช่น กทม.และเมืองพัทยา

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น วันท้องถิ่นไทย โดยมีความเป็นมาที่น่าสนใจคือ

ข่าวแนะนำ

การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ (เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์สกปรกมาก จึงทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า “โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” (หรือตลาดท่าฉลอม)

จึงเป็นเหตุให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และ พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละน้ำพักน้ำแรงร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้าง “ถนนถวาย” ขึ้น

พร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448)

ในการนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินภาษีโรงร้านตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2559” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 โดยในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 จะมีพิธีถวายราช สักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการจัดงานในภาพรวมทั่วประเทศ จังหวัดทุกจังหวัดจะจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเป็นต้น

วันนี้จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของชาวท้องถิ่นทุกรูปแบบ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12วันท้องถิ่นไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสดุดีคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 19:09 น.