ล้างมาเฟีย! คสช.เร่งปราบผู้มีอิทธิพล บังคับใช้ ก.ม.อย่างเข้มข้น

ข่าว

  ล้างมาเฟีย! คสช.เร่งปราบผู้มีอิทธิพล บังคับใช้ ก.ม.อย่างเข้มข้น

  ไทยรัฐออนไลน์

   8 มี.ค. 2559 15:48 น.

   คสช.สั่งเร่งปราบผู้มีอิทธิพล โดยให้บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น เพื่อขจัดปัญหา "มาเฟีย" ส่วนปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มอบ กกล.รส.ร่วมกับตำรวจดำเนินการในทุกพื้นที่ พร้อมจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว...

   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า วันนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เลขาฯ คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ในการดูแลประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้น แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะได้เข้าไปให้คำแนะนำ แจ้งเตือน รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จึงขอให้กองทัพภาคเสริมในเรื่องการหาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในทุกหมู่บ้าน และให้ขยายผลโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ในทุกพื้นที่ รวมถึงการแจกจ่ายน้ำเพื่อการบริโภคเป็นหลักในพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วย

   ผบ.ทบ.พร้อมปราบผู้มีอิทธิพล
   ผบ.ทบ.พร้อมปราบผู้มีอิทธิพล

   พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดระเบียบสังคมและดูแลให้สุจริตชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ไม่ถูกเอาเปรียบหรือถูกบังคับจากผู้ที่กระทำตนเป็นผู้ที่มีอิทธิพล หรือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนั้น ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้น ในขณะเดียวกันให้ตรวจสอบว่ามีข้าราชการในสังกัดหรือไม่ ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล โดยให้หน่วยงานนั้นดำเนินการตามกฎหมายทันที

   นอกจากนี้ เลขาฯ คสช. ยังได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานข้อมูลและการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังต่อการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกพื้นที่ เป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ที่ประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องดังกล่าวด้วย

   "การประชุมในวันนี้ เลขาฯ คสช. ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องการดูแลการท่องเที่ยวที่ยังปรากฏปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกิจการในหลายด้าน อาทิ ที่พัก ร้านค้า ของที่ระลึก รถโดยสาร มัคคุเทศก์ การหลอกลวงหรือสร้างให้เกิดความจำยอมในการใช้บริการและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เข้าไปดูแลให้เกิดความเรียบร้อย เกิดความเป็นธรรม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพของแหล่งท่องเที่ยว" พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวถึงที่ประชุม

   ผบ.ทบ.พร้อมปราบผู้มีอิทธิพล
   ผบ.ทบ.พร้อมปราบผู้มีอิทธิพล

   ในขณะนี้ บางพื้นที่มีประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ได้รวมตัวกันเพื่อขอความช่วยเหลือ รวมทั้งต้องการส่งผ่านข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและรัฐบาล ซึ่ง เลขาฯ คสช. ได้สั่งการให้ใช้กลไกในระดับพื้นที่ที่มีอยู่ ทั้งศูนย์ดำรงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้ลุล่วง หากเกินอำนาจหน้าที่ ให้รวบรวมและส่งข้อเรียกร้องของประชาชนมายังส่วนกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตาม การชุมนุมหรือการเรียกร้องต้องอยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนอย่างแท้จริง มิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางการเมือง หรือทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งให้เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบด้านในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

   ขณะที่ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช.กล่าวถึงจากนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ที่ต้องการจะปราบปรามและแก้ปัญหาในเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง หลังจากที่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมานาน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง อีกทั้งเป็นปัญหาที่เกิดการร้องเรียนเข้ามามากถึงรัฐบาล และ คสช.ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้ในช่วงนี้จะเริ่มเห็นภาพการทำงานอย่างจริงจังต่อเรื่องนี้ โดย กกล.รส ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น สำหรับล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามที่หน่วยในพื้นที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สังคมได้ทราบไปแล้ว เชื่อว่าในพื้นที่อื่นๆ คงจะเริ่มเห็นผลตามมาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ทางผู้บังคับบัญชายังคงติดตามการทำงานต่อเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อจะเสริมให้การแก้ปัญหาตามนโยบายเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14:46 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์