วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รวมน้ำใจวันนักข่าว เลี้ยงเด็กถิ่นกันดาร

รวมน้ำใจวันนักข่าว เลี้ยงเด็กถิ่นกันดาร

  • Share:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาววีนัส เอี่ยมสะอาด ประธานนักข่าวไทยรัฐกลุ่มลุ่มน้ำมูล และประธานชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำคณะสื่อมวลชน นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหาร และไอศกรีม เดินทางไปยังโรงเรียนโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี 155 กิโลเมตร เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบน้ำใจจากนักข่าวสู่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2559 โดยมีนายรังสรรค์ เสนาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโหง่นขาม นำคณะครู นักเรียน มาร่วมรับมอบสิ่งของและรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับรับแจกไอศกรีม ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุข

สำหรับโรงเรียนโหง่นขามเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่ตั้งอยู่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางยากลำบาก ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยจะอาศัยไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ไม่มีน้ำประปา ต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ทั้งสิ้น 55 คน มี ครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ปัญหาของนักเรียนที่นี่คือ การขาดแคลนชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ดังนั้น ชมรมผู้สื่อข่าว ส่วนกลาง และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณ– ประโยชน์ มอบน้ำใจจากนักข่าวสู่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้