วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ  นั่งตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี อีก 1 สมัย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี อีก 1 สมัย

  • Share:

ยินดีด้วย! 'นายสุรพล นาคนคร' ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  นั่งตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ต่ออีกสมัย หลังนำคณะกรรมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสื่อสารมวลชน  

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 'สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี' ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พร้อมจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรีชุดใหม่ ปรากฏว่า นายสุรพล นาคนคร จากนสพ.ไทยรัฐ,ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี อีก 1 สมัย

สำหรับกรรมการการบริหาร ประกอบด้วย นายมานิตย์ รักพานิชแสง (ช่อง 3) อุปนายกฝ่ายบริหาร นายกัมปนาท ขันตระกูล (ไทยพีบีเอส) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายเอกชัย อังกินันทน์ (นสพ.เพชรภูมิ) อุปนายกฝ่ายจรรยาบรรณ นายสุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์ (เพชรบุรีเคเบิล) อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายทศพล โกศลวงศ์วณิช (นสพ.เพชรนิวส์) อุปนายกฝ่าย นายอภิชาต พวงน้อย (นสพ.สยามรัฐ) เลขาธิการ

นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ (นสพ.มติชน) กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ นางจิรมน คงเจริญ (TNN24) นายทะเบียน นางสาวดาราวรรณ เข็มตรง (TNEWS) เหรัญญิก นายอุดมเดช เกตุแก้ว (เพชรนิวส์) ปฏิคม นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล (สื่อองค์กรชุมชน) ประชาสัมพันธ์ นายดิเรก หอมคง (ช่อง 7 ) กรรมการ นายอนันต์ คงเจริญ (คมชัดลึก) กรรมการ นายเสกสรร นุศรี (นสพ.ไทยรัฐ) กรรมการ นายประชา สินธุรส (นสพ.แนวหน้า) กรรมการ นายฤชา อ่อนท้วม (ชาลีเคเบิลทีวี) กรรมการ นายบวรนันทน์ บวรนันท์ณัฐกร (นสพ.เพชรสยามนิวส์ ) กรรมการ นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ (เพชรภูมิเรดิโอ) นายสิโรฒ์ อินทร์เนตร (work point) กรรมการ รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ (นักจัดรายการวิทยุ) กรรมการ

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการกุศลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเนื่องในวันสื่อสารมวลชน ด้วยการนำอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว และเงินสด ไปมอบให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้