วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมผู้นำศาสนานราธิวาส ถกปัญหา ร.ร.ญีฮาด ยันยึดหลักเดิม

กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมผู้นำศาสนานราธิวาส ถกปัญหา ร.ร.ญีฮาด ยันยึดหลักเดิม

  • Share:

(ภาพจาก : กอ.รมน.ภาค 4 สน.)

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกับคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา จ.นราธิวาส ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการยึดที่ดิน โรงเรียนญีฮาดวิทยา เผย ไม่อนุญาตให้ใช้ที่เพื่อการอื่น ยันยึดตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.59 พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันแถลงการณ์ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงสร้างความเข้าใจ และแนวทางการแก้ปัญหาการยึดที่ดินโรงเรียนญีฮาดวิทยา (โรงเรียนปอเนาะญีฮาดวิทยา) หมู่ 4 บ้านท่าดาน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม คณะผู้นำองค์กรทางศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนา และการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เดิมของเจ้าของที่ดิน จึงทำให้ที่ดินดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นวากัฟ (ส่วนรวม) เพื่อการศึกษาที่แท้จริงของผู้ก่อตั้งโรงเรียนญีฮาดวิทยาได้ ทั้งนี้ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการอื่นใด นอกเหนือเพื่อการศึกษาศาสนาอิสลาม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้