วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั๊มวิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์

ปั๊มวิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์

  • Share:

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือในการจัดทำ “หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีทักษะสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ที่ปีนี้ประเมินว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีแนวโน้มส่งออกปรับตัวสูงขึ้น และประเทศไทยยังคงต้องรักษาการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลกต่อไปในอนาคต

ด้านนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นแต่ละบริษัทมีความพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปีการศึกษาละ 2-3 ทุน คิดเป็นค่าใช้จ่ายทุนละ 60,000-80,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ส.อ.ท.มีแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิต ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือช่างเทคนิคเป็น 50% ของผู้จบการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบ

นายดิลก ศรีประไพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพร้อมเปิดให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาโดยมีทุนให้เปล่าสนับสนุนตรงจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้แก่นักศึกษาปี 3-4 ที่มีความตั้งใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้