ข่าว
100 year

ราชกิจจาฯ เผย คำสั่งโปรดเกล้าฯ ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ ตร.-ทหาร ทำผิดร้ายแรง

ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค. 2559 22:01 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-ยึดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "พ.ต.ท.ไกรพิชญ์-พ.ต.ยุทธศักดิ์" ฐานทำผิดร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.ต.ท.ไกรพิชญ์ หิรัญชัยเดชาธรณ์ ออกจากยศตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2558 ซึ่งเป็นวันที่ถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดคดีอาญา ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 1 (2) ของระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) ว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ.2547 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค.2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.ต.ยุทธศักดิ์ จันทยผล สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค.2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาถอดยศยึดเครื่องราชฯถอดยศ ทหาร-ตำรวจคำสั่งสำนักนายกฯพ.ต.ท.ไกรพิชญ์ หิรัญชัยเดชาธรณ์พ.ต.ยุทธศักดิ์ จันทยผลข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้