วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิป สปท. เบรกญัตติ 'หมอพรทิพย์' ปมจริยธรรมสื่อ ขอศึกษาก่อน

วิป สปท. เบรกญัตติ 'หมอพรทิพย์' ปมจริยธรรมสื่อ ขอศึกษาก่อน

  • Share:

วิป สปท. ดึงญัตติด่วน "หมอพรทิพย์" ปมจริยธรรมสื่อฯ โยนให้ 2 กมธ.ด้านสื่อ-ทุจริต นำไปศึกษาก่อน คาดใช้เวลาศึกษาประมาณ 30 วัน ...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ที่ประชุม สปท.พิจารณากรณีปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โฆษกวิป สปท.และคณะ ได้เสนอ โดยที่ประชุมวิป สปท.ได้ให้ความสำคัญ และใช้เวลาในการพิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นเวลานาน กระทั่งเป็นมติมอบหมายให้คณะ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน และ คณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำญัตติด่วนดังกล่าวไปศึกษาก่อนนำกลับมาให้ วิป สปท.พิจารณา อีกครั้ง ก่อนบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่ออภิปรายต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาภายใน 30 วัน

ส่วนจะนานเกินไปหรือไม่นั้น คิดว่า การทำงานของ สปท.มุ่งสร้างมาตรฐานโดยรวม ไม่ได้มุ่งไปที่กรณีใดกรณีหนึ่ง เน้นภาพรวมทำงานเชิงวิชาการมากกว่าทำงานเชิงประเด็น

ดังนั้น ก่อนจะนำเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่ที่ประชุมต้องมีทางออก มิได้พุ่งเป้าไปที่การอภิปรายโดยที่ไม่ได้มีทางออก ซึ่ง พญ.คุณหญิงพรทิพย์ เห็นด้วยตามมติของที่ประชุมวิป สปท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้