วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช. ลงคะแนนลับ มีมติเลือก 'ปิยะ' นั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

สนช. ลงคะแนนลับ มีมติเลือก 'ปิยะ' นั่ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

  • Share:

สนช.ประชุมลับเลือก ปธ.ศาลปกครองสูงสุด "ปิยะ" นั่งเก้าอี้ ปธ.คนใหม่ ด้วยมติเห็นชอบจากสมาชิก 125 ต่อ 42 งดออกเสียง 22 พร้อมรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วย...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช. โดยมีวาระสำคัญการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายปิยะ ปะทังตา รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นการประชุมลับโดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ และร่วมรับฟังการประชุม พร้อมทั้งไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมทั้งภาพและเสียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมลับดังกล่าว นานกว่า 45 นาที ที่ประชุม สนช.ได้มีมติเห็นชอบให้ นายปิยะ ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด โดยเห็นชอบ 125 เสียง ไม่เห็นชอบ 42 เสียง งดออกเสียง 22 เสียง ผู้เข้าประชุม 189 คน

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฉบับที่ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมให้จัดการศึกษารวมถึงทัศนศิลป์ เพิ่มอำนาจให้จัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถาบันอื่นได้ รวมไปถึงให้ปริญญาบัตร และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอธิการบดีให้มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้ เนื่องจากที่ผ่านมาในร่าง พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังไม่มีบทบัญญัติให้สถาบันจัดการศึกษาร่วมได้ ทำให้การจัดการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรา พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ

โดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 175 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี โดยใช้เวลาแปรญัติภายใน 7 วัน และใช้ระยะเวลาการทำงาน 30 วัน 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้