ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นอภ.ภูกระดึง ชี้ คนพื้นที่เกือบ 100% เห็นด้วยสร้างกระเช้าไฟฟ้า

  ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค. 2559 14:51 น.
  SHARE

  นายอำเภอ เผย ผลสำรวจคนพื้นที่เกือบ 100% อยากได้กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ชี้ผลดีเพียบ นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจะได้ขึ้นสัมผัสธรรมชาติ ก่อนไปเที่ยวที่อื่นได้อีกภายในวันเดียว ส่วนลูกหาบนับวันจะสูญหาย เพราะคนรุ่นใหม่ไม่รับช่วงต่อ... 

  หลังจากคณะรัฐมนตรีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ได้มีการเริ่มที่จะดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 มีความพยายามที่จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไปศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้าง และ อพท. ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แกรนด์เทค จำกัด และบริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

  ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศเป็นสำคัญ

  เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอภูกระดึง จ.เลย ได้กล่าวว่า การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จะเกิดผลประโยชน์มหาศาลกับพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และภาคอีสาน จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ สร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ลดระยะเวลาในการเดินทางของนักท่องเที่ยวแทนที่จะมาเที่ยวภูกระดึงที่เดียว นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ก็จะลดระยะเวลาลง ทำให้สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเลยได้อย่างมาก เช่น การท่องเที่ยวชมธรรมชาติภูเรือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน หรือชมวัฒนธรรมผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย ได้ภายในวันเดียว จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนชาวจังหวัดเลยอย่างมหาศาล

  นายอำเภอ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวในวัยหนุ่มสาว ซึ่งยังมีเรี่ยวแรง มีกำลังที่จะพิชิตยอดภูกระดึงได้ แต่ในกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำงาน ที่มีกำลังซื้อสามารถจับจ่ายใช้สอยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ กลับไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาท่องเที่ยวภูกระดึง ต้องอาศัยวันหยุดติดต่อกันหลายวันถึงจะมาท่องเที่ยวได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว กระเช้าไฟฟ้าจะสามารถช่วยเหลือ ลำเลียงนักท่องเที่ยวถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

  ส่วนข้อวิตกกังวลจากบุคคลบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เช่น การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การจัดการเรื่องขยะ ผลด้านการศึกษาการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจะใช้พื้นที่บางส่วนเพียงเล็กน้อยเป็นพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้าง ฐานกระเช้าไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่และใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการ สามารถขนถ่ายขยะจากบนภูกระดึงลำเลียงมากำจัดในบริเวณพื้นล่างได้ จะช่วยในการลดพื้นที่ฝังกลบหรือพื้นที่กำจัดขยะบนภูกระดึงได้ บางกลุ่มวิตกกังวลว่า เมื่อมีกระเช้าขึ้นจากฐานไปสู่บริเวณหลังแปรระยะทาง 4.5 กิโลเมตร แล้วหลังจากนั้นจะต้องมีการเดินเท้าจากจุดลงกระเช้าไปสู่ที่พักบริเวณวังกวางอีก 3 กิโลเมตร หรือจุดท่องเที่ยวอื่น เช่น เดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักอีก 9 กม. หรือเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น 2 กม. จากบริเวณจุดพักในภายหลังต้องให้มีรถบริการรับ-ส่ง บนภูกระดึงหรือไม่ หรือกรณีวิตกกังวลว่า อาชีพลูกหาบจะได้รับผลกระทบจนต้องยุติอาชีพนี้ไปจากภูกระดึง กรณีข้อกังวลนี้ พื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมีพื้นที่อยู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งต้องมีระเบียบกฎหมายมาบังคับใช้กับนักท่องเที่ยว ก็จะต้องกำหนดกติการองรับ และดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว

  ทั้งนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้วปัจจุบันลูกหาบค่อยๆ ลดจำนวนลง ลูกหลานลูกหาบดั้งเดิมไม่ได้มายึดอาชีพที่บรรพบุรุษเขาทำกันมาแล้ว สำหรับจำนวนลูกหาบที่ยังมีบริการอยู่อาจจะเปลี่ยนจากหาบสิ่งของให้นักท่องเที่ยวในแนวดิ่ง ให้มาบริการบนภูกระดึงจากจุดลงกระเช้าไปยังสถานที่ต่างๆ ในแนวราบ จะทำให้ความตรากตรำในการทำงานน้อยลง แต่ก็ยังมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงปากท้อง เลี้ยงครอบครัวได้เช่นกัน

  "โครงการรณรงค์สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ได้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำองค์กร เอกชน ประชาชนชาวภูกระดึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอภูกระดึง 3 โรงเรียน รวม 4 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 9,288 คน เห็นด้วยในการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ถึงร้อยละ 97.97 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวภูกระดึง จังหวัดเลย ต้องการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงไม่น้อยเลย" นายอำเภอภูกระดึงกล่าวในที่สุด.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ภูกระดึงกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงสร้างกระเช้าไฟฟ้าต้านกระเช้าไฟฟ้าจักรพงษ์ รัชนีกุลนายอำเภอภูกระดึงเลยข่าวไทยรัฐข่าวทั่วไทยข่าวภูมิภาค

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 03:40 น.