ข่าว
100 year

มท.สั่งด่วน 62 จังหวัด ประเมินสถานการณ์น้ำ ช่วย ปชช.อย่างเร่งด่วน

ไทยรัฐออนไลน์3 มี.ค. 2559 13:36 น.
SHARE

มท.สั่งด่วน 62 จังหวัด สำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในพื้นที่ ลงลึกถึงระดับครัวเรือน พร้อมส่งข้อมูลภายใน 7 มี.ค.นี้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที วอนทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่ประสบภัยมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตรงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการประเมินสถานการณ์ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคถึงระดับครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ 62 จังหวัด (ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้)

ด้าน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จังหวัดแจ้งทุกอำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ลงลึก ถึงระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล โดยใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่จำนวนประชากร ข้อมูลน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค สภาพพื้นที่หมู่บ้านว่าตั้งอยู่ในเขต หรือนอกเขตชลประทาน ข้อมูลการใช้น้ำประปาทั้งประปาภูมิภาค ประปาท้องถิ่น หรือประปาอื่นๆ จำนวนแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และบ่อบาดาลในพื้นที่ และคาดการณ์การขาดน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ว่าจะเพียงพอหรือไม่ถึงเดือนพฤษภาคม 2559

โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้นำข้อมูลสถานการณ์ทั้งหมดมาบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมเพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการ และเตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้คาดว่า จะแล้งนานกว่าทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตามสถานการณ์และดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำในทุกกรณี สำหรับในภาคการเกษตรขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐทั้งในเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูก และการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อลงไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งข่าวภัยแล้งภัยแล้ง59สาเหตุภัยแล้งพื้นที่ภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยกฤษฎา บุญราชปลัดมท.สถานการณ์ภัยแล้งแห้งแล้งน้ำอุปโภคน้ำบริโภคประหยัดน้ำประปาส่วนภูมิภาคประปาท้องถิ่นข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวสังคมข่าวทั่วไทยกทม.

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้