วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Consequence/false

Consequence/false

  • Share:

นักเรียนของผมหลายคนยังใช้คำว่า consequence ผิด คำนี้ออกเสียงว่า คอน’ซะเควินซฺ เป็นคำนามนะครับ หมายถึง ผลที่ตามมา หรือบางทีก็หมายถึง ความสำคัญ เช่น Many people may lose their jobs as a consequence of a new economic crisis. คนเป็นจำนวนมากอาจจะสูญเสียงานของตนซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหม่

ถ้าเป็น adjective เราก็ใช้ consequent ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น แต่ความหมายก็ยังเหมือนเดิมครับ สื่อถึง เป็นผลที่ตามมา The lack of rain and consequent poor harvests have led to food shortages. การขาดฝนและผลที่ตามมาก็คือ การเก็บเกี่ยวที่ได้ผลน้อย นำไปสู่การขาดแคลนอาหาร

ส่วน false ฟอลซฺ คำนี้ เราก็ใช้กันเยอะนะครับ แปลว่า เป็นเท็จ หรือ ไม่ถูกต้อง ไม่จริง ปลอม ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ ไม่ตรง เช่น I think the information you have seen in your facebook is false. ฉันคิดว่าข้อมูลที่เห็นในเฟซบุ๊กของเธอนั้นไม่ถูกต้อง

อย่าง ผมปลอม ฟันปลอม อะไรนี่ เราก็ใช้ false หมดนะครับ เช่น false hair หรือ false teeth ซึ่งคำตรงกันข้ามกับคำว่า false ในความหมายนี้คือ real หรือ natural เช่น natural hair, real hair, natural teeth, real teeth ฯลฯ

ของแท้หรือของปลอมที่ปลอมขึ้นมาเพื่อทำให้คนหลงเชื่อก็ใช้ false เหมือนกันนะครับ อย่างชื่อปลอมนี่ก็คือ a false name หรือหนังสือเดินทางปลอมนี่ก็ a false passport ยังมีอีกนะครับ เช่น a false smile การยิ้มแบบไม่จริงใจ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้