ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แก้ระบบอุปถัมภ์ (2)

  ซี.124 มี.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  จากการติดตามการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมได้พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการที่น่าจะต้องนำมาถกแถลงกัน

  โดยในการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการระบุว่าในการสำรวจความเห็นของนักธุรกิจของ World Economic Forum ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2556 พบว่าความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการของประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 ของปัจจัยที่เป็นปัญหาในการทำธุรกิจในประเทศไทย ผลการสำรวจที่สำคัญคือ ได้มีการจัดอันดับเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวก หรือระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการไทยอยู่ที่อันดับ 93 จาก 148 ประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งของความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการไทยที่ไม่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากนานาประเทศส่งผลเสียที่ใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของประเทศชาติ

  ทั้งนี้ระบบอุปถัมภ์เกิดมาจากสภาพปัญหาของสังคมไทยและคนไทยที่นิยมยกย่องนับถือคนรวย นิยมการเคารพยกย่องและห้อมล้อมผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ นิยมการประจบสอพลอ ชอบยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ระบบอุปถัมภ์จึงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่ดีของคนไทย

  เมื่อเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นในระบบราชการไทยแล้ว ก็จะทำให้ การบริหารบ้านเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยระบบอุปถัมภ์อาจมีชื่อเรียกหลายอย่าง ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เช่น ระบบชุบเลี้ยง ระบบเล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไร แต่เมื่อเกิดขึ้นในระบบราชการแล้วก็จะส่งผลให้การบริหารงานในระบบราชการขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและโยกย้าย เพื่อต้องการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ไว้เพื่อค้ำจุนพรรคพวกตนเอง ก่อให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบราชการ

  เพราะระบบราชการจะไม่สามารถรักษาคนดี คนเก่ง และคนเสียสละเพื่อส่วนรวมไว้ได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นย่อมจะท้อแท้ขาดขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองไปในที่สุด

  นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ์ยังเอื้อประโยชน์ให้นำไปสู่การทุจริต คอร์รัปชันที่เพิ่มมากขึ้นในระบบราชการ การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อถือ และขาดความศรัทธาต่อระบบราชการ ในขณะที่ข้าราชการก็จะขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี แต่ปฏิบัติหน้าที่เพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีอำนาจ อีกทั้งประเทศต่างๆ ก็จะขาดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย เนื่องจากการบริหารงานราชการที่ขาดประสิทธิภาพไม่เป็นระบบที่ดี และจะส่งผลเสียระยะยาวต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

  ปัญหาระบบอุปถัมภ์นี้หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังและสร้างความตระหนักให้กับราชการและประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงแล้ว ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกจนแก้ไขไม่ได้ และสร้างความเสียหายต่อประเทศตลอดไป

  ทราบว่าขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการกำลังศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเข้มข้นด้วยวิธีการอันหลากหลาย เมื่อได้ผลสรุปอย่างไรจะติดตามบอกกล่าวกันต่อไป.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12ระบบอุปถัมภ์ระบบราชการไทยคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 00:24 น.