ข่าว
100 year

หม่อนไหมเติมรายได้ผู้สูงวัย หนุนปลูกหม่อนเป็นอาหารสัตว์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 มี.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

นับวันสังคมไทยประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานลดน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้แรงงานภาคเกษตรต่ำ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในช่วงฤดูแล้ง กรมหม่อนไหมสนับสนุนเกษตรสูงวัยตั้งแต่ 55 ปี ปลูกหม่อนเสริมรายได้

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า ด้วยทุกปีช่วงฤดูแล้งพื้นที่อื่นๆมักจะมีปัญหาขาดแคลนใบหม่อนนำไปเลี้ยงหนอนไหม แต่บ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รวมตัวเรียกร้องขอทางราชการให้ขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ ควบคู่กับการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ และเกิดการรวมตัวปลูกหม่อนแปลงใหญ่ ทำให้ทุกปีช่วงแล้ง ที่นี่จึงมีใบหม่อนคุณภาพสำหรับไว้เลี้ยงหนอนไหมในครัวเรือน ยังมีเหลือเก็บส่งขายให้กลุ่มผู้เลี้ยงหนอนไหมพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงขายราคา 12 บาทต่อ กก. พื้นที่ 1 ไร่ ชาวบ้านจะมีรายได้ จากการเก็บใบหม่อนขายครัวเรือนละ 5,000-7,000 บาทต่อเดือน

“และเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้มีความสุขในการทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทางกรมหม่อนไหมยังได้ส่งเสริมให้ใช้เครื่องทุ่นแรง ส่งเสริมให้นำใบหม่อนมาทำอาหารเพื่อสุขภาพ และบริโภคดักแด้ที่มีโปรตีนและมีสารอาหารที่มีคุณค่าสูงต่อร่างกาย”

ส่วนฤดูฝนเป็นช่วงที่ใบหม่อนออกมากเกินความต้องการใช้เลี้ยงหนอนไหม อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่า จากข้อมูลทางโภชนาการ ใบหม่อนมีโปรตีน 22.60 เปอร์เซ็นต์, คาร์โบไฮเดรต 42.25 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 4.57 เปอร์เซ็นต์ นอกจากเหมาะสมต่อการนำมาเลี้ยงหนอนไหมให้เจริญเติบโตสร้างเส้นไหมที่ได้คุณภาพ คุณสมบัติดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ปลานิล ปลาดุก ซึ่งเป็นปลากินพืช และเลี้ยงหมู แพะ และไก่ จะช่วยให้สัตว์โตไว มีอัตราแลกเนื้อสูง ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์ ศึกษาทดลองใช้ใบหม่อนเลี้ยงสัตว์ คาดว่าในอนาคต นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบหม่อนให้มีความมั่นคงในอาชีพ ยังสามารถช่วยลดทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ทำอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หม่อนไหมเลี้ยงหม่อนไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสร้างรายได้ฤดูแล้งอาชีพช่วงหน้าแล้งผู้สูงอายุข่าวเกษตรข่าวไทยรัฐไทยรัฐฉบับพิมพ์ข่าว

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้