ไลฟ์สไตล์
100 year

แก้ระบบอุปถัมภ์

ซี.12
3 มี.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาอยู่ในปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาคณะหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีความเกี่ยวพันกับระบบราชการของเราโดยตรง

เรียกว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ข่าวแนะนำ

คณะกรรมาธิการชุดนี้ประกอบด้วย 1.พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็น ประธานคณะกรรมาธิการ 2.พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็น รองประธานคนที่หนึ่ง 3.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็น รองประธานคนที่สอง 4.พลโทอำพน ชูประทุม เป็น รองประธานคนที่สาม 5.พลเรือเอกพิจารณ์ ธีรเนตร เป็น เลขานุการ 6.นาวาเอกพิสุทธิ์ แดงเผือก เป็น รองเลขานุการคนที่หนึ่ง 7.พันเอกสมโชค แดงบรรจง เป็น รองเลขานุการคนที่สอง 8.ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ เป็น โฆษก 9.รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็น รองโฆษก 10.นายสีมา สีมานันท์ เป็น ประธานที่ปรึกษา 11.นางจรวยพร ธรณินทร์ เป็น ที่ปรึกษา 12.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็น ที่ปรึกษา 13.นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เป็น ที่ปรึกษา 14.นายมณเฑียร บุญตัน เป็น กรรมาธิการ 15.พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ เป็น กรรมาธิการ 16.พลเอกอรุณ สมตน เป็น กรรมาธิการ 17.นายณรงค์ บุญโญ เป็น กรรมาธิการ 18.พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน เป็น กรรมาธิการ 19.นายสรรเสริญ พลเจียก เป็น กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการชุดนี้นอกจากคนที่เป็น สนช.อยู่แล้วยังได้เชื้อเชิญข้าราชการที่มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวมาร่วมคิดร่วมศึกษาด้วยเช่น นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นต้น

สำหรับตัวประธานคณะกรรมาธิการ คือ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการเสนอญัตติต่อสภานิติบัญญัติเพื่อทำการศึกษาเรื่องนี้ภายใน 120 วันนั้น เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนายทหารที่มีแนวคิดก้าวหน้า สนใจในปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง

เคยมีผลงาน รายงานวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น เรื่อง การแต่งตั้งและย้ายบรรจุกำลังพลในกองทัพด้วยระบบคุณธรรม ที่เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มาแล้ว

เหตุผลสำคัญที่มีการเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้นั้น พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่า ระบบราชการถือเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

มีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆออกมาใช้บังคับ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีคุณธรรม แต่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจในระบบราชการที่ผ่านมากลับไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆอย่างจริงจังเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการภาคส่วนต่างๆมาโดยตลอด

จึงถึงเวลาที่จะต้องศึกษาหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ระบบราชการสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบบอุปถัมภ์คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18:29 น.