ข่าว

วิดีโอ

เปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์ ประชาสัมพันธ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2559 ที่สนามบินนครสวรรค์ โดยมีนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน รวม 12 หน่วยปฏิบัติการใน 9 จังหวัดทุกภูมิภาค เป็นการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงปฐมฤกษ์เพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดศูนย์ฝนหลวงขึ้นบินพร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศด้วยเครื่องบินกาซา 2 ลำ ขึ้นบินทำฝนหลวงในรอบปฐมฤกษ์ กาซาเป็นเครื่องบินขนาดกลาง และเครื่องบินหลักในการทำฝนหลวงของกรมการบินเกษตร ก่อนฝึกบินนานร่วมสัปดาห์และมาร่วมปฏิบัติการ

ฝนหลวงครั้งนี้เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเจ้าพระยา เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น พลเอกปัฐมพงศ์ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากปริมาณฝนตกในปีที่แล้วต่ำกว่าเกณฑ์โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำรวมกันไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดทำแผนฝนหลวงขึ้นผลปฏิบัติการขึ้นบินฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ถึงวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ขึ้นบิน 19 วัน ทั้งหมด 94 เที่ยวบิน โดยใช้สารฝนหลวง 79 ตัน และได้ปริมาณฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลุ่มน้ำลำตะคอง ตลอดจนพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา.

นายธนภัทร ภคสกุลวงศ์ ประชาสัมพันธ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2559 2 มี.ค. 2559 08:03 2 มี.ค. 2559 08:14 ไทยรัฐ