วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หักเงินเดือนคืนหนี้เงินกู้การศึกษา!

หักเงินเดือนคืนหนี้เงินกู้การศึกษา!

  • Share:

ครม.ดันกฎหมายรวมกยศ.-กรอ.ไล่ตามลูกหนี้5.2หมื่นล้าน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอร่าง พ.ร.บ.เพื่อควบรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับกองทุนกู้ยืมเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน และเพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่ติดตามเงินจากผู้กู้ไม่ได้ เพราะไม่รู้บุคคลนั้นไปอยู่ที่ไหนและมีจำนวนคนที่ค้างเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาถึง 2 ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการมีงานทำแล้ว รวมวงเงินคงค้าง 52,000 ล้านบาท เป็นผลทำให้เงินที่จะหมุนเวียนกลับมาให้กู้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่น้อยลง

ฉะนั้น กฎหมายใหม่ จึงกำหนดให้ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นมาเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้กู้เงินกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กำหนดให้มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร โดยสามารถจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลมาบริหารเงินและติดตามเร่งรัดเอาเงินคืนด้วย โดยกระบวนการคืนเงินนั้นผู้กู้จะต้องส่งรายละเอียดของการยืมเงินเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ขอกู้เงินได้ ซึ่งกฎหมายเดิมไม่มี โดยกำหนดให้เจ้าของบริษัท หรือหัวหน้าส่วนราชการ ในขั้นตอนรับบุคคลเข้าทำงานจะต้องส่งรายงานชื่อ ที่อยู่ รายได้มาให้และมีการหักเงิน ณ ที่จ่าย คล้ายๆกับการหักภาษี โดยจะดูตามความเหมาะสมของรายได้ ภาระอื่นๆที่มี และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งจะมีการออกกฎหมายลูกมากำหนดอัตราต่อไป

ขณะเดียวกัน ในระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวคิด ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ โดยระบุว่า ช่วง 2 ปีนี้มีเหตุจำเป็นที่เศรษฐกิจหดตัว เป็นสาเหตุทำให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถให้ลูกหลานอยู่ในระบบการศึกษาต่อได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่ามีเงินจากตรงไหนบ้างที่เอามาช่วยเหลือให้เด็กได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ ในรูปแบบของเงินให้เปล่า ไม่ใช่เงินกู้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงปัญหาหนี้ครัวเรือน

ซึ่งกระทรวงการคลังและทีมเศรษฐกิจรายงานว่าช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันอยู่ที่ 81.1% ของจีดีพี แต่ขณะนี้อัตราการขยายตัวได้เข้าสู่การทรงตัว ไม่เพิ่มขึ้นแล้ว เหตุผลที่หนี้ครัวเรือนขยายขึ้นรวดเร็ว อาจเกิดจากนโยบายรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก และการใช้บัตรเครดิต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้