ข่าว

วิดีโอ

กต.ประชุม จี 77 หาแนวทางร่วมมือเรื่อง ไอซีที

รองปลัด กต. เปิดประชุม จี 77 หาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุม "G77 ในหัวข้อ Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development for South - South Cooperation" ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้วาระการเป็นประธานกลุ่ม 77 ที่ โรงแรมอนันตรา สยาม ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค. 59

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้ ICT ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ ICT ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งความเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการประชุม ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และอินเทอร์เน็ตจากทุกภาคทั่วโลกเข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนจากคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้อง

รองปลัด กต. เปิดประชุม จี 77 หาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มี.ค. 2559 21:49 1 มี.ค. 2559 23:05 ไทยรัฐ