ข่าว
100 year

พร้อมรบ! ทร.เปิดการฝึกใหญ่ประจำปี 59 ในการปฏิบัติการทางทหาร

ไทยรัฐออนไลน์1 มี.ค. 2559 14:02 น.
SHARE

เครดิตภาพจากกองทัพเรือ

พร้อมรบ!! กองทัพเรือจัดพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อระดมความพร้อมในการรักษาอธิปไตยชาติ ผลประโยชน์ทางทะเล การบัญชาการส่วนการรบ เพื่อทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สงคราม ทั้งในสถานการณ์ปกติ และความขัดแย้ง ในการปฏิบัติการทางทหาร...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มี.ค. 59 ที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 บนเรือหลวงอ่างทอง โดยภายหลังพิธีเปิด กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ได้จัดให้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมายในทะเล การปราบเรือดำน้ำ การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก และการแสดงผลงานวิจัย

ฟังคำชี้แจง

STATIC DISPLAY การฝึกกองทัพเรือ เป็นการบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันการจัดทำแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก ใช้โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและขั้นตอนการปฏิบัติในแผนป้องกันประเทศ เป็นแนวทางในการจัดทำแผน โดยให้หน่วยรับการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนจนได้เป็นแผนยุทธการระดับ ทร. ระดับ ทรภ. และ กกล.เฉพาะกิจ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ทดสอบการเตรียมการก่อนเข้าสู่สงคราม

หน่วยนาวิกโยธิน โชว์ความพร้อม

ในการฝึก ทร. 59 และทดสอบการควบคุมบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผน คำสั่ง ตลอดจนขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ ตามสาขาต่างๆ ในการฝึก ทร. 59 ต่อไป ในส่วนของการเตรียมการก่อนเข้าสู่สงคราม การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการบรรเทาภัยพิบัติทางทะเลให้ใช้แนวทางหลักนิยม ตลอดจนแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่ ทร. ใช้ในยามปกติ เป็นกรอบในการฝึก โดยมีเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการฝึกฯ กำหนดทำการฝึก ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.– 20 มิ.ย. นี้ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วยพื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ

ปฏิบัติการช่วยเหลือเรือประมง


ทั้งนี้ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์หลักของการฝึก เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบแนวความคิดในการใช้กำลังของ ทร. และการอำนวยการยุทธ์ตามแผน คำสั่งยุทธการที่ใช้ในการฝึก ทดสอบการแบ่งมอบกิจและแนวทางการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของ ทร. ในขั้น "สถานการณ์ปกติ-ความขัดแย้งระดับต่ำ" ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในระดับ นขต.ทร. และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ทร. ในภาวะปกติ เช่น การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล เป็นต้น แบ่งการฝึกที่สำคัญออกเป็น

เสธ.ทร.เป็นประธานเปิด

การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทำการฝึกระหว่าง 14-18 มี.ค. และ 21-25 มี.ค. เน้นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่างๆ รวมถึง การรักษากฎหมายและรักษาความมั่นคงทางทะเล การให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีหัวข้อที่ทำการทดสอบ ประกอบด้วย 1. การปฏิบัติการทางทหาร 2. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการรักษากฎหมายตามที่ได้รับมอบอำนาจ 3. การบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในระดับ นขต.ทร. และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ทร. ในภาวะปกติ เช่น การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการบรรเทาภัยพิบัติทางทะเล แยกทำการฝึกตามสาขาปฏิบัติการของหน่วยในระดับ นขต.ทร. เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมก่อนที่จะฝึกแบบบูรณาการของทุกหน่วยในการฝึก ทร.60 ประกอบด้วยการฝึกต่างๆ

เรือ ต.พร้อมลาดตระเวน

ดังนี้ 1. การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ มีกองเรือยุทธการ เป็นหน่วยฝึกหลักทำการฝึกระหว่าง 18 พ.ค.-3 มิ.ย. 59 ในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 2. การฝึกป้องกันพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 1 ในการฝึก ทร. 59 มีทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยฝึกหลัก ทำการฝึกระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 59 ในพื้นที่อ่าวไทย 3. การฝึกป้องกันพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ในการฝึก ทร. 59 มีทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยฝึกหลัก ทำการฝึกระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.59 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง 4. การฝึกป้องกันพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3 ในการฝึก ทร. 59 มีทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยฝึกหลัก ทำการฝึก ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.59 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน 5. การฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ทร.59 มีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยฝึกหลัก ทำการฝึกระหว่าง 17-29 เม.ย. 59 ในพื้นที่ จว.ระยอง และ จว.จันทบุรี

ความพร้อมเพรียงของหน่วยทหารเรือ


6. การฝึกเป็นหน่วยของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ในการฝึก ทร. 59 มีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยฝึกหลัก ทำการฝึก ระหว่าง 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ในพื้นที่ จว.ระยอง จว.ชลบุรี และจว.ประจวบคีรีขันธ์ 7. การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HA/DR) ในการฝึก ทร. 59 มี กองเรือยุทธการเป็นหน่วยฝึกหลัก โดยมีหน่วยร่วมฝึก ประกอบด้วย กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึก ระหว่าง 17-20 พ.ค. 59 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

นายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ต้อนรับ ปธ.เปิด
ปฏิบัติการร่วมทางอากาศ
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือการฝึก ทร. ประจำปี 59ท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบพัลลภ ตมิศานนท์เสธ.ทร.เรือหลวงอ่างทองปฏิบัติการทางทหารกฎหมายทางทะเลการปราบเรือดำน้ำข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้