ข่าว
100 year

สรรพากรแจงละเอียดยิบเก็บภาษีเงินได้ ไม่เกิน 1.5 แสนบาทได้รับยกเว้นเช่นเดิม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 มี.ค. 2559 06:15 น.
SHARE

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2559 แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือในปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ในวันที่ 1 ม.ค.2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2560

“กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาว่า ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ดังนี้ เงินได้สุทธิตั้งแต่ 1-150,000 บาท ยกเว้น ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เสียภาษี 5% ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เสียภาษี 10% ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท เสียภาษี 15% ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษี 30% และส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษี 35% สำหรับเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประสงค์ พูนธเนศอธิบดีกรมสรรพากรเก็บภาษีเงินได้ยกเว้นภาษีไม่เกิน 1.5 แสนยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาเงินได้พึงประเมินข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้