ข่าว

วิดีโอ

มก.โชว์พันธุ์ถั่วเขียว มีรายได้มากกว่าทำนา

วิกฤติภัยแล้ง ไม่มีน้ำพอให้ทำนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยัน ปลูกถั่วเขียวหลังนา นอกจากจะใช้น้ำน้อยยังสร้างรายได้สูงกว่าทำนา

นายเพิ่ม สุรักษา ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน บอกถึงการส่งเสริมให้ชาวนามาปลูกถั่วเขียวหลังทำนาในวิกฤติน้ำแล้ง เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้ง และทาง มก.ได้ทำวิจัยพบว่าการปลูกถั่วเขียวที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้รายได้ดีกว่าทำนา จะต้องเริ่มหลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว พักนาไว้ 7 วัน จากนั้นไถกลบตอซัง 2 ครั้ง ปั่นดินให้ละเอียด

หว่านเมล็ดถั่วเขียว ในอัตรา 5-8 กก.ต่อไร่ ก่อนจะคราดกลบเมล็ด รดน้ำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวให้ดินชุ่มเท่านั้นเอง จากนั้นปล่อยถั่วเขียวงอก
ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยา แค่ดูว่าดินแห้งแค่ไหน ถ้าแห้งมากให้รดน้ำเดือนละครั้ง ฤดูหนึ่งรดน้ำแค่ 2 ครั้ง เพราะเป็นพืชอายุสั้นแค่
60 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ถั่วเขียวใช้น้ำน้อยกว่าข้าว 70% ให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 150 กก.ต่อไร่ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 40 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ประมาณ 6,000 บาท หักต้นทุน 1,500 บาท จะเหลือกำไรไร่ละ 4,500 บาท โดยใช้เวลาปลูก 60 วัน

ในขณะที่การปลูกข้าวใช้เวลา 120 วัน ภาคกลางได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 700 กก. ขายได้ กก.ละ 7 บาท ต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ 2,700 บาท (นาหว่าน) สรุปแล้วเหลือกำไรไร่ละ 2,200 บาท

ปลูกถั่วเขียวได้กำไรมากกกว่าเท่าตัว ใช้เวลาน้อยเท่าตัว

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน แนะนำถึงสายพันธุ์ถั่วเขียวที่ควรปลูกว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กำแพงแสน 1 ปลูก 60-65 วัน ผลผลิต 208 กก.ต่อไร่ ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล มีเมล็ดขนาดใหญ่ เป็นพันธุ์ที่เหมาะจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปแป้ง วุ้นเส้น ไส้ขนม ส่วนอีกพันธุ์ กำแพงแสน 2 ใช้เวลาปลูก 60 วัน ให้ผลผลิต 193 กก.ต่อไร่ เมล็ดมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้นำไปทำเป็นถั่วงอกจำหน่ายได้ดี เพราะมีขนาดเล็กรสชาติอร่อย

ถั่วเขียวหลังนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับชาวนาไทยที่เปิดใจยอมรับและกล้าปรับเปลี่ยน เพราะไม่ใช่พืชชนิดใหม่ของบ้านเรา เพียงแต่ชาวนาอาจจะไม่รู้สึกคุ้นเคยเพราะไม่ได้ปลูกกันมานานแล้ว ฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการผลิตที่ถูกต้อง เกษตรกรสนใจในเทคนิควิธีการผลิตถั่วเขียว ติดต่อได้ที่ 0-3428-1652.

วิกฤติภัยแล้ง ไม่มีน้ำพอให้ทำนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยัน ปลูกถั่วเขียวหลังนา นอกจากจะใช้น้ำน้อยยังสร้างรายได้สูงกว่าทำนา... 29 ก.พ. 2559 10:48 29 ก.พ. 2559 10:48 ไทยรัฐ