ข่าว
100 year

ชูสหกรณ์แก้ปัญหาไร้ที่ทำกิน

สะ-เล-เต1 มี.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยภาครัฐให้การสนับสนุนจัดหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรผู้ยากไร้ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพื่อสร้างความสมดุล โดยยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้กับสหกรณ์ 3 ปี และจะเริ่มนำร่องที่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่ 3,200 ไร่ กรมชลประทานทำการส่งน้ำผ่านระบบท่อจากเขื่อนทับเสลามาเพื่อใช้ในพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดินขุดบ่อสำหรับเก็บน้ำใช้ในพื้นที่หน้าแล้ง โดยมีกรมส่ง เสริมสหกรณ์เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดทำแผน การส่งเสริมอาชีพและการตลาด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืนยันการทำงานทุกอย่างจะแล้วเสร็จ พ.ค.นี้ จากนั้นอีก 1-2 ปี เกษตรกรจะสามารถอยู่ดีกินดี และทำอาชีพเกษตรแบบพอเพียง ไม่เป็นหนี้เป็นสิน

“เพราะเราได้วางแผนส่งเสริมอาชีพไว้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นให้ปลูกหญ้าเนเปียร์ด้วยระบบน้ำหยด เพื่อเป็นอาหารโคป้อนสหกรณ์นิคมลานสัก ที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคเนื้อด้วย จากการคำนวณต้นทุนการปลูกอยู่ที่ไร่ละ 6,000 บาท แต่จะช่วยให้มีรายได้ไร่ละ 64,000 บาท แค่สมาชิกแบ่งพื้นที่จัดสรรมาปลูกแค่ 2 ไร่ จะมีรายได้ทันทีปีละ 120,000 บาท และหากสมาชิกสนใจปลูกถั่วแระญี่ปุ่น ซึ่งตลาดมีความต้องการมาก ทางสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จะเข้ามาส่งเสริมและส่งขายให้สหกรณ์นิคมลานสักด้วย เพื่อให้สหกรณ์เล็กๆ สามารถยืนอยู่ได้ เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์”

นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานกับภาคเอกชนให้เข้ามาศึกษาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกกล้วยหอม เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำด้วย ซึ่งขณะนี้มีเอกชนรายใหญ่หลายรายสนใจจะใช้พื้นที่ปลูกกล้วยหอมแล้ว

และหากการดำเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำประสบความสำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำมาเป็นโมเดลต้นแบบ เพิ่มสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอีก 3 แห่ง ในกาฬสินธุ์, ชุมพร และนครราชสีมา.


สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ–เล–เตสหกรณ์ประยุทธ์ จันทร์โอชานโยบายจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ปฏิรูปที่ดินคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้