กีฬา
100 year

พศ. ยันสงฆ์ทั่วประเทศศรัทธา 'สมเด็จช่วง' -ค้านประชาพิจารณ์ตั้งสังฆราช

ไทยรัฐออนไลน์26 ก.พ. 2559 00:15 น.
SHARE

สำนักพุทธฯ ตอบรัฐบาล กรณีสังฆามติ 5 ข้อจาก คสพ. ยัน คณะสงฆ์ทั่วประเทศเคารพศรัทธา "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ขณะ "เจ้าคุณพิพิธ" - รองอธิการบดี มมร ค้านประชาพิจารณ์ตั้ง "สังฆราช" ฉะไม่เหมาะสม แนะทางออกดีสุด ทำตาม พ.ร.บ.สงฆ์

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับข้อเสนอสังฆามติจากกลุ่มเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ (คสพ.) ที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้นำข้อเสนอดังกล่าวให้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สอบถามไปยัง พศ. ล่าสุดทาง พศ. มีการพิจารณาและสรุปข้อพิจารณาดังนี้

1. กรณีข้อเสนอห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเรื่องทางสงฆ์ ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษไทย ข้อพิจารณาคือ เหตุชนวนคือการที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และดีเอสไอ เข้ามากดดันมติมหาเถรสมาคม (มส.) ให้พิจารณาอธิกรณ์กรณีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งคณะสงฆ์มองว่าเป็นการก้าวก่ายการปกครองสงฆ์

2. กรณีข้อเสนอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่กระทำสืบกันมา คือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปกครองสงฆ์ รัฐบาลต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจาก มส. ก่อน ข้อพิจารณาคือ รัฐบาลได้เคยแถลงต่อสาธารณชนมาแล้วว่ารัฐบาลจะปรึกษา มส. ก่อน เมื่อครั้งมีข้อเสนอให้แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ตรวจสอบทรัพย์สินวัด พระ

3. กรณีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ข้อพิจารณาคือ คณะสงฆ์ทั่วประเทศทุกระดับชั้นเคารพนับถือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มาก เพราะเป็นพระมหาเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม ไม่ถือตัว พบง่าย เมตตาต่อชนทุกชั้น ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ต่อวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มีอายุ 91 ปี บวชมาแล้ว 77 พรรษา เมื่อมีกระแสคัดค้านจากคนบางกลุ่ม ทำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศอึดอัด รู้สึกว่าคณะสงฆ์และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดนรังแก จึงเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมที่พุทธมณฑล

4. กรณีขอให้ทางรัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยงานราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพ ไม่ข่มขู่ คุกคามด้วยกฎหมาย ข้อพิจารณาคือ เมื่อมีบุคคลไม่กี่คนโจมตีคณะสงฆ์ และไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการกลับได้รับการต้อนรับอย่างดีจากบุคคลระดับสูง ทำให้คณะสงฆ์รู้สึกว่ารัฐบาลเลือกข้าง

5. กรณีขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ ข้อพิจารณาคือ ภายใต้ภาวะที่คณะสงฆ์ถูกรังแก ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม จึงทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ส่วนกระแสข่าวแนวคิดการทำประชาพิจารณ์ในการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวคิดการทำประชาพิจารณ์นั้น นายสุวพันธุ์ มีการพูดถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ในการหารือนอกรอบกับทาง พศ. ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรม 9 ประโยค แต่ไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวหารือในการประชุมกับกลุ่มนักวิชาการเปรียญธรรมฯ

ขณะที่ พระราชวิจิตรปฏิภาณ หรือเจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม (มหานิกาย) กล่าวว่า การจะทำประชาพิจารณ์การตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีกฎหมายหรือกฎมหาเถรสมาคมฉบับไหนที่ให้ทำ อะไรเป็นแนวคิดที่จะต้องทำเช่นนั้น ทางรัฐบาลไปถามคนไม่ศรัทธา แล้วไปฟังเสียงคนไม่ศรัทธา อย่าลืมว่า สังฆราช ตั้งให้พระสงฆ์ บริหารกัน ส่วนพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ศรัทธามีกี่เสียง แล้วเหตุใดต้องฟังเสียงที่ไม่ศรัทธา และหากหนังสือเสนอรายชื่อเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ถูกส่งย้อนมาให้ มส. ทำใหม่ แสดงว่ารัฐบาลเป็นผู้รังเกียจ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แล้ว มส. ก็จะไม่ทำมติใหม่ด้วย

ด้าน พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) (ฝ่ายธรรมยุต) กล่าวว่า การทำประชาพิจารณ์ตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไม่ควรและไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง อะไรที่เป็นเรื่องภายใน เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการปกครองชั้นสูง เช่น กฎมณเฑียรบาล ประเพณีพระราชวัง เป็นต้น จะนำมาทำประชาพิจารณ์ไม่ได้ เพราะปากคนไม่เท่ากัน ภูมิรู้ ภูมิธรรม ก็ไม่เท่ากัน ส่วนกรณีที่ นายสุวพันธุ์ ไม่เชื่อมั่นใน มส. ต้องมองว่ามีเบื้องหลังอะไร กระแสที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกระทำผิดของ มส. แต่เกิดจากคนกลุ่มหนึ่ง พระกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง นายสุวพันธุ์ น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนที่สุด และต้องถามตัวเองว่าทำตามกระแสอะไรอยู่หรือไม่

ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องทำตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีคุณสมบัติครบตามที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กำหนด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรถ มีคนไปโยงเข้ามา เพราะที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริง มีคนนำมาถวายและนำไว้ในพิพิธภัณฑ์ ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปดำเนินการกับผู้เป็นเจ้าของตัวจริงจึงจะถูก ซึ่งจุดนี้มีอะไรเป็นเบื้องหลัง ที่จะไม่ให้ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สังฆราชตั้งพระสังฆราชประวิตร วงษ์สุวรรณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จช่วงพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคุณพิพิธพระเมธาวินัยรสสำนักพุทธฯคสพ.พศ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวทั่วไทยข่าวการศึกษาพุทธศาสนา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้