ข่าว
100 year

ยกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ก.พ. 2559 05:15 น.
SHARE

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลานิลของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ตันต่อปี คิดเป็น 4% ของผลผลิตโลก ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่งออกเพียง 10% จากจำนวนฟาร์มเลี้ยงประมาณ 280,000 ฟาร์ม และมีจำนวนฟาร์มเพียง 1% ที่ได้รับมาตรฐานสินค้า GAP ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยกรมประมงได้มีมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety level) สำหรับฟาร์มที่ผลิตเพื่อบริโภคในท้องถิ่นด้วย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตปลานิล คือ การขาดลูกพันธุ์บางช่วงฤดูกาล ดังนั้น จึงต้องเร่งปรับปรุงพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการทำฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตการค้าปลานิลในปี 59 นั้นคาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 58 เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการสินค้าปลานิล ได้มีการผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ 1.2 ล้านตัว และแนะนำเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งรวบรวมรายชื่อโรงงานผลิตปลาร้าที่ขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้เลี้ยง เพื่อนำไปกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้า.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลาร้าปลานิลฟาร์มเลี้ยงปลานิลปลาร้าปรับปรุงพันธุ์ปลานิลส่งออกลดต้นทุนการผลิตโรงงานผลิตปลาร้ามกอช.ข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้