วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง เด้ง อธิบดีท่องเที่ยวฯ นั่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง เด้ง อธิบดีท่องเที่ยวฯ นั่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่ คำสั่งเด้ง "อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมท่องเที่ยวฯ" ไปดำรงตำแหน่ง "ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ" 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.59

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้